Källkritik – en enkel manual

Under konstruktion:

Förstahandskälla

Andrahandskälla

Dokument

Berättande källa

Kvarleva

Ögonvittne

Förhör vs. Överlevandeberättelse i bokform från 1990-tal

Tendens och syfte

Närhet

Beroende

Från Skolverket:

Närhet. I valet mellan olika källor brukar de källor föredras som skapades i så nära
anslutning som möjligt till den händelse den vill beskriva. Anledningen är att man
tenderar att glömma.

Tendens. Tar källan ställning för någon part eller är den objektiv? Hur ser i så fall
denna tendens ut? Här kan man leta efter värdeladdade uttryck som signalerar tendens.
Det kan också handla om urvalet av information som resulterar i att en mycket speciell
bild ges av det som beskrivs.

Beroende. Är denna källa beroende av någon annan källa och hur ser i så fall detta ut?
Detta kan gälla en gammal text som har en annan text som grund.